PRACOWNICY


Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

	• nauczyciele, 
	• pedagog szkolny, 
	• bibliotekarz, 
	• wychowawcy świetlicy szkolnej

Pracownicy niepedagogiczni:

	• sekretarz szkoły
	• pomoc nauczyciela
	• sprzątaczka
	• konserwator
	• pracownik gospodarczy

(kompetencje pracowników określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U.2018.0.996 oraz Statut szkoły)