Budżet i majątek szkoły


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach działa jako jednostka budżetowa Gminy Głuchołazy.


Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.


Szkoła dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Głuchołazy.