KIEROWNICTWO


Dyrektor szkoły:
mgr Tomasz Łacny
e-mail: tomasz.lacny@psp2glucholazy.pl
(kompetencje dyrektora określa art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996)oraz Statut szkoły)


Wicedyrektor szkoły:
mgr Stanisław Wołochowski
e-mail: wicedyrektor@psp2glucholazy.pl
(kompetencje dyrektora określa art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.0.996)oraz Statut szkoły)