Kontrole


Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli znajdują się w Książce Kontroli PSP2 w Głuchołazach, która jest dostępna w Sekretariacie szkoły.
Protokoły pokontrolne są przechowywane razem z dokumentacją lub na stanowiskach, których dana kontrola dotyczyła.
Oprócz w/w kontroli istnieje Książka Kontroli, w której zapisywane są wyniki inspekcji przeprowadzanych przez Sanepid, kontroli dotyczących instalacji gazowych, kominowej, przeciwpożarowej itp.