• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator dla rodziców

SZANOWNI RODZICE

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach informuje, że ruszają zapisy dzieci do pierwszych  klas  szkoły podstawowej.

1. Do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:

 • 7–  letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6– letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, nie wymagana jest opinia poradni psychologiczno– pedagogicznej (art. 36 ust. 2 ustawy– Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły odbywa się poprzez wypełnienie zgłoszenia.

3. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku  istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, i inne.

Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły i ZAPISZ Swoje Dziecko... dołączając do naszej społeczności !!!

Nasza szkoła zapewnia:

 

- poczucie bezpieczeństwa,

- innowacyjne klasy z rozszerzonym językiem angielskim
- wiele nowoczesnych projektów edukacyjnych
- jasny i spójny program wychowawczy
- przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji
- optymalne warunki dla rozwoju każdego ucznia
- solidne przygotowanie do dalszych etapów kształcenia
- rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych
- udział w olimpiadach, konkursach
- kompetentną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
- stały dostęp do Internetu w ramach zajęć
- interesującą ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych
- bezpłatną naukę dwóch języków obcych
- bezpłatne zajęcia korygujące wady postawy
- wspomaganie uczniów mających kłopoty z nauką
- bezpłatne zajęcia logopedyczne
- nowocześnie wyposażona klasopracownia informatyczna

- wszystkie pracownie wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny
- świetlicę szkolną
- smaczne obiady
- wszechstronną współpracę z rodzicami

- wiele innych atrakcji !

 Dokumenty dotyczące zapisu:

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić na miejscu.

 e-Wniosek - kliknij poniżej

 Tutaj lub Tutaj- KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY

Tutaj- WYKAZ ULIC OBWODU PSP2 GŁUCHOŁAZY

Z częścią naszej pracy możecie Państwo zapoznać się w serwisach :
Tutaj- YouTube    Tutaj Facebook

Zmieniamy się dla Was :)

Dzięki Państwa głosowaniu w Budżecie Obywatelskim, na pięknym, zielonym terenie naszej szkoły powstaje plac zabaw. Jak wszyscy wiemy, pandemia spowodowała, że ceny wszystkiego rosną, dlatego nie udało się zamontować siłowni zewnętrznej. Mimo tego, bardzo się cieszymy z tego co powstaje, bo radość dzieci jest dla nas najważniejsza.Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się wkomponować w ten piękny teren inne elementy, które pozwolą dzieciom spędzić aktywnie i przyjemnie czas.
Jak pisaliśmy wcześniej, Gmina Głuchołazy planuje również wykonać na naszym terenie Miasteczko Rowerowe. Na pewno jest bardzo potrzebne i będzie wykorzystane przez naszych uczniów, którzy ćwiczą do egzaminu na kartę rowerową. Wykorzystane będzie także przez uczniów, którzy co roku biorą udział w Turniejach BRD - Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i od kilku lat odnoszą w nim znaczące sukcesy w gminie, powiecie i województwie, zarówno indywidualnie  jak i zespołowo.
Nowością jest również, zamontowanie dla wszystkich uczniów klas 4-8, indywidualnych szafek, dzięki czemu, uczniowie nie muszą, przynajmniej w szkole, dźwigać ciężkich plecaków.

Copyright © 2022. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube