• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator dla rodziców

SZANOWNI RODZICE

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach informuje, że ruszają zapisy dzieci do pierwszych  klas  szkoły podstawowej.

1. Do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:

 • 7–  letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6– letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, nie wymagana jest opinia poradni psychologiczno– pedagogicznej (art. 36 ust. 2 ustawy– Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły odbywa się poprzez wypełnienie zgłoszenia.

3. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku  istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, i inne.

Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły i ZAPISZ Swoje Dziecko... dołączając do naszej społeczności !!!

Nasza szkoła zapewnia:

 

- poczucie bezpieczeństwa,

- wiele nowoczesnych projektów edukacyjnych
- jasny i spójny program wychowawczy
- przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji
- optymalne warunki dla rozwoju każdego ucznia
- solidne przygotowanie do dalszych etapów kształcenia
- rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych
- udział w olimpiadach, konkursach
- kompetentną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych
- stały dostęp do Internetu w ramach zajęć
- interesującą ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych
- bezpłatną naukę dwóch języków obcych
- wspomaganie uczniów mających kłopoty z nauką
- bezpłatne zajęcia logopedyczne
- nowocześnie wyposażona klasopracownia informatyczna

- wszystkie pracownie wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny
- świetlicę szkolną
- smaczne obiady
- wszechstronną współpracę z rodzicami

- wiele innych atrakcji !

 Dokumenty dotyczące zapisu:

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić na miejscu.

 e-Wniosek - kliknij poniżej

 Tutaj- KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY

Tutaj- WYKAZ ULIC OBWODU PSP2 GŁUCHOŁAZY

Z częścią naszej pracy możecie Państwo zapoznać się w serwisach :
Tutaj- YouTube    Tutaj Facebook

Zmieniamy się dla Was :)

Dzięki Państwa głosowaniu w Budżecie Obywatelskim, na pięknym, zielonym terenie naszej szkoły powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Cieszymy z tego co powstało, bo radość dzieci jest dla nas najważniejsza, a nasze inwestycycje pozwolą dzieciom i dorosłym spędzić aktywnie i przyjemnie czas.

Jak informowaliśmy wcześniej, już powstało na naszym terenie miasteczko rowerowe. Na pewno jest bardzo potrzebne i będzie wykorzystane przez naszych uczniów, którzy ćwiczą do egzaminu na kartę rowerową. Wykorzystane będzie także przez uczniów, którzy co roku biorą udział w Turniejach BRD - Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i od wielu lat odnoszą w nim znaczące sukcesy w gminie, powiecie i województwie, zarówno indywidualnie  jak i zespołowo.

Zapewniamy dla wszystkich uczniów klas 4-8 indywidualne szafki, dzięki czemu, uczniowie nie muszą, przynajmniej w szkole, dźwigać ciężkich plecaków.

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube