• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Historia

Kilka ważnych faktów z  historii szkoły

SP nr 2 rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1955/56,
w bardzo trudnych warunkach materialnych. Brakowało wszystkiego: sprzętu i pomocy naukowych.
Sale lekcyjne były w złym stanie technicznym.

Ówczesny kierownik szkoły- Bronisław Bogoń włożył wiele wysiłku, aby doprowadzić szkołę do należytego stanu.

W ciągu kilkunastu lat kierowania osiągnął znaczne sukcesy  organizacyjne, dydaktyczne i wyrównawcze.
Następni dyrektorzy dbali o utrzymanie jej wysokiego poziomu.
W latach 1970-1978, pod kierownictwem Józefa Mazura przeprowadzona została
modernizacja więzła sanitarnego, wybudowana została świetlica szkolna i boisko asfaltowe.
W roku 1978 w naszej placówce uczyły się dwie szkoły, ponieważ SP nr 1 była remontowana.
Pani dyrektor Przybylska doskonale poradziła sobie z tym problemem.
Jednak najwięcej sukcesów nasza szkoła odniosła w ostatnich latach, pod kierownictwem Stanisława Wołochowskiego.


Do osiągnięć ostatnich lat należą:
* otwarcie pracowni komputerowej i wyposażenie jej w najnowszy sprzęt,
* wyposażenie biblioteki w pracownie multimedialną,
* wybudowanie sali gimnastycznej,
* osiągnięcie przez szkołę tytułu „SZKOŁY Z KLASĄ",
* włączenie szkoły do programu „OTWARTA SZKOŁA”
* otrzymanie przez część kadry nauczycielskiej tytułu „NAUCZYCIELA Z KLASĄ”.

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube