• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Szkolne wydarzenia

Listopad od wielu lat jest miesiącem, kiedy na całym świecie promowany jest zdrowy styl życia, od tego roku nazwany również Światowym Miesiącem Żywności.

Idea promowania zdrowego stylu życia i światowego miesiąca żywności została ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) w celu zwiększania świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Nie zostaw nikogo w cieniu”. Celem święta jest promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych (i nie tylko), nabierania dobrych nawyków żywieniowych, informowanie o konsekwencjach złej diety.
W związku z tym w naszej szkole organizujemy tydzień zdrowia. Akcja przeprowadzona zostanie wśród wszystkich uczniów naszej szkoły. W promocję zdrowia zaangażowani zostaną najmłodsi i najstarsi uczniowie szkoły oraz rodzice.
W klasach zostaną przeprowadzone warsztaty, na których przedstawimy prezentację promującą zdrowie, uczniowie zostaną zaangażowani do rozwiązywania krzyżówek, wykonania plakatów pod hasłem „Zdrowy talerz”. Punktem podsumowującym całe przedsięwzięcie będzie rozwiązywanie Quizu, a klasa, która zwycięży zostanie zaproszona na zdrowy posiłek przygotowany przez organizatorów akcji SZKOLNE KOŁO BIOCHEMIKÓW.
Zaczynamy od wtorku!!!
WTOREK - ŚRODA – w klasach 1-3 wychowawcy przedstawią prezentację na temat zdrowego stylu życia przygotowaną przez SZKOLNE KOŁO BIOCHEMIKÓW. Uczniowie otrzymają również krzyżówki do rozwiązania na lekcji. Głównym zadaniem konkursowym będzie przygotowanie plakatu pod hasłem „ Zdrowy Talerz” ( technika dowolna- jeden plakat na całą klasę), najlepsze plakaty zostaną nagrodzone. (W którym dniu i jaki czas przeznaczony zostanie na realizację zadań zdecydują nauczyciele wychowawcy).
ŚRODA- CZWARTEK
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przeprowadzą w ramach swoich lekcji pogadanki na temat zdrowia. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie krótkiej ankiety ( 7 pytań), której celem będzie zbadanie świadomości na temat zdrowia u osób w ich grupie wiekowej. Najlepsze i najbardziej celne pytania posłużą do przygotowania ogólnej szkolnej ankiety, którą wykorzystamy w celach diagnostycznych.
W tym czasie odbędą się również zebrania rodziców, na których wychowawcy przekażą rodzicom ulotki oraz artykuły informacyjne dotyczące Zdrowego Stylu Życia.
PIĄTEK
KLASY 1-3
PRZYGOTOWUJĄ KOLOROWE SAŁATKI/ KANAPKI ( mile widziane będzie gdyby uczniowie znali wartość odżywczą składników przygotowanego posiłku i potrafili o tym opowiedzieć).
KLASY 4-8
NA DRUGIEJ GODZINIE LEKCYJNEJ ( godzina wychowawcza) UCZNIOWIE OGLĄDAJĄ PREZENTACJĘ, PO KTÓREJ O OKREŚLONYM CZASIE PRZYSTĄPIĄ DO ROZWIĄZYWANIA QUIZU.
Pytania na quizie są spójne z przedstawiana prezentacją, dlatego prosimy o uważną analizę przedstawianych informacji.
Quiz będzie aktywny o określonym czasie, o czym wszyscy zostaną dokładnie poinformowani. Klasy, które rozwiążą poprawnie i w najkrótszym czasie quiz zostaną zaproszone na poczęstunek przygotowany przez uczniów szkolnych BIOCHEMIKÓW do gabinetu 41. Poczęstunek jest przewidziany dla klas, które uzyskały I, II i III miejsce.
Na trzeciej godzinie lekcyjnej klasy 4-8 przygotowują plakat pod hasłem „ Zdrowy talerz”. Plakaty posłużą do dekoracji szkoły.
Uwaga piątek jest dniem podsumowującym całą akcję, dlatego SZKOLNA PIRAMIDA ZDROWIA będzie zadawać różne pytania i zagadki na przerwach – za prawidłową odpowiedz oczywiście zdrowa przekąska.

Elżbieta Bekier

Copyright © 2023. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube