• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Plastyka

Rusza konkurs plastyczny Logo mojej szkoły”. Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Masz pomysł, zdolności plastyczne ? Spróbuj swoich sił... zaprojektuj nowe logo PSP2 . Zapoznaj się z Regulaminem i ... " Do dzieła "

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I – VI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach.
 2. Konkurs rozpoczyna się 30 listopada 2015 r. i trwać będzie do 19 grudnia 2015r.
 3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Logo mojej szkoły”.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I - VI PSP nr 2 w Głuchołazach.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć wychowawcy lub nauczycielowi plastyki do 19 grudnia 2015 roku.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w technikach: rysunek, malarstwo, grafika ( odbitka).

Temat pracy: „Logo mojej szkoły” (graficzna interpretacja nazwyPSP 2).

 1. Prace maja być wykonane w formacie A4 ( 210 x 297 mm)
  1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
  2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
  3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Udział wKonkursie jest zgodą na pierwsze publiczne wykorzystanie prac i jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w dowolnej formie ich eksploatacji, w tym także ich publiczne prezentowanie. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
  1. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury w składzie: p.Joanna Szczeblowska, p. Elżbieta Bekier, p. Robert Sidor, spośród przekazanych prac wyłoni jednego zwycięzcę.
 2. Laureat otrzymuje nagrodę rzeczową o wartości ok. 150 zł.
 3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 grudnia 2015 roku podczas świątecznego apelu.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzcy konkursu oraz przyznania mu nagrody jest ostateczna.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikowanie pracy na stronie szkoły oraz wykorzystanie jej na potrzeby placówki.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Więcej informacji udzieli p. Joanna Szczeblowska.

  

                                 

Copyright © 2021. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube