• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Pedagog szkolny

W dniu 18 grudnia 2015r., odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego „Bezpieczni i wolni od nałogów”. Głównym celem programu było uświadomienie dzieciom i rodzicom, jakie skutki niesie za sobą zażywanie środków odurzających oraz promocja zdrowego stylu życia.

PODSUMOWANIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

„Bezpieczni i wolni od nałogów”

W trakcie realizacji programu, przeprowadzono z dziećmi zajęcia warsztatowe, podczas których realizowano edukację w zakresie profilaktyki oraz kształtowano kompetencje społeczne uczniów. Na konkurs plastyczny wpłynęło 80 prac i wybór tych najładniejszych był bardzo trudny. W konsekwencji udało się nagrodzić 37 uczniów. W dniu 23 października odbył się happening – „Dzień Zdrowego Stylu Życia”, gdzie oprócz kanapek, soków, sałatek, mogliśmy również spróbować domowego chleba upieczonego przez uczniów wspólnie z rodzicami. W klasach IV – VI przeprowadzono ankiety ·na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków.

Podczas uroczystego apelu w dniu 18 grudnia 2015r. Wyróżnionym uczniom wręczono dyplomy i nagrody, które sprawiły dzieciom dużo radości. Pani Beata Baran-Michałek z klasą II d przygotowała inscenizację „Dzień z życia Janka”.

            Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Joannie Szczeblowskiej, p. Halinie Gospodarczyk za dofinansowanie projektu oraz pani Beacie Baran - Michałek i klasie 2 d za przygotowanie przedstawienia.

 

Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube