• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Klub Filmowy "Klatka"

Kręci Cię film i fotografia? Zapraszamy na zajęcia koła filmowo fotograficznego "KLATKA". Na zajęciach klubu proponujemy integrację różnych form ekspresji twórczej. Łączymy takie dziedziny jak: film, obraz, muzyka, malarstwo i próby literackie dzieci.

Główne treści zajęć:
- Wybrane treści z historii sztuki w nawiązaniu do sztuki filmowej (szkoły narodowe, impresjonizm, ekspresjonizm, awangarda, realizm, postmodernizm, Pop-Art).
-  Współczesne narzędzia do zapisywania i wykorzystywania obrazów
-  Zasady rządzące współczesnym światem mody.
-  Naśladownictwo, snobizm, konformizm czy swój styl
-  Podstawowe zasady tworzenia programów telewizyjnych
-  Wprawki pisarskie – tworzenie scenariuszy do scenek telewizyjnych oraz do przedstawień
-  Analiza scenariusza filmowego i wspólne omawianie filmów
-  Obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego i programu komputerowego do obróbki zdjęć
-  Obsługa kamery cyfrowej i programu komputerowego do obróbki filmów.


    Zajęcia będą odbywały raz na 2- 3 tygodnie, w szkole lub w terenie. Będą trwały 120  minut. Prowadzący zajęcia: p. Joanna Szczeblowska i p. Elżbieta Bekier

Copyright © 2021. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube