• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kraszewskiego 30,       48-340 Głuchołazy zwana dalej: „Administratorem”.

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane osobowe o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 108a ustawy Prawo Oświatowe (tekst jednolity z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z. 2018 r. poz. 996).

5. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni, w zależności od możliwości technicznych urządzeń rejestrujących a następnie nadpisywane. Niezależnie od powyższego zapisy z monitoringu przechowywane będą bezwzględnie zgodnie z ww. ustawą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

6. Odbiorcami danych z monitoringu mogą być wyłącznie podwykonawcy świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz dostawcy sprzętu i oprogramowania w niezbędnym zakresie. W pozostałym zakresie dostęp do zapisów ma jedynie upoważniony personel wewnętrzny i podmioty uprawnione z mocy prawa.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce ma prawo uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art. 15 RODO, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane z monitoringu nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani przesyłane do organizacji międzynarodowych.

9. Obszar objęty monitoringiem jest:plac szkolny, wejście do budynku szkoły od strony ulicy, parter, I i II piętro w budynku szkoły.

10. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują znaki graficzne z piktogramem kamery umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku):

na drzwiach wejściowych lub w innych widocznych miejscach.

 

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube